Wijzotex Zijdeglans

Watergedragen, laag zijdeglanzende en goed dekkende, gladde muurverf voor binnen, op basis van acrylaatdispersie.


- Goede dekking
- Zeer goed reinigbaar
- Goede verwerking
- Onverzeepbaar
[01] Producttypering
Kleuren Wit
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Acrylaatcopolymeer
Pigment Titaanwit en/of hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,35 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 125 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 45 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 2 uur; overschilderbaar na ca. 8 uur
Glansgraad
Lage zijdeglans
Schrobvastheid Klasse 1, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen
Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk, plaatmateriaal en op glasweefsel binnen.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller en/of airless spray
Spuitgegevens
Airless spray
Druk 11-13 MPa (110-130 bar)
Opening 0,018-0,021 inch (0,46-0,53 mm)
Verdunning
ca. 5% water
Verdunning
Water

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Water
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
Min. 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%
Praktisch rendement

6-8 m²/l gerold, afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen

Ondergrondconditie
Onbehandelde ondergronden:
Deze moeten winddroog, vast, schoon, stof-, vet- en cementhuid vrij zijn.
Behandelde ondergronden:
Deze moeten vast, schoon, stof- en vetvrij zijn.
Opmerking:
Cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn. Zuigende, poreuze ondergronden (plaatselijk) voorstrijken met
Wijzo Hechtgrond.
[05] Verwerking
Onderhoudstermijn 4-6 jaar
[06] Onderhoud
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

10 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden

[13] Artikelgegevens