Wijzotex Iso Mat

Isolerende, matte, watergedragen en oplosmiddelvrije gladde muurverf voor binnen, op basis van polymeerdispersie.


- Goed isolerend
- Goede dekking
- Oplosmiddelvrij en reukarm
- Snelle droging
[01] Producttypering
Kleuren Wit
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Polymeerdispersie
Pigment Titaanwit
Dichtheid bij 20°C Ca. 1,5 kg/dm³ 
Viscositeit bij 20°C Ca. 120 K.U.
Vaste bestanddelen Ca. 55 volume % 
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.

Stofdroog na ca. 2 uur; overschilderbaar na 6 uur. Een langere droogtijd tussen de lagen geeft een betere isolerende werking.

Glansgraad Mat
Schrobvastheid Klasse 2, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand)
[03] Prestaties en eigenschappen

Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk en plaatmateriaal met roet, nicotine en/of watervlekken, binnen.


[04] Toepassing
Applicatie
Kwast, roller en/of airless spray
 
Attentie: spuitnevel niet inademen
Airless spray
Druk

13 -15 MPa (130 - 150 bar)

Opening 0,018 - 0,023 inch (0,46 - 0,58 mm)
Verdunning ca. 5% water
Verdunning Water

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Water
Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Min. 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Praktisch rendement

5-7 m2/l gerold, per laag, afhankelijk van de porositeit en de structuur van de ondergrond; zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen

Ondergrondconditie

Onbehandelde ondergronden:

deze moeten winddroog, vast, schoon, stof-, vet- en cementhuid vrij zijn.
Behandelde ondergronden:

deze moeten vast, schoon, stof- en vetvrij zijn.
Opmerking:

cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn. Zuigende, poreuze ondergronden (plaatselijk) voorstrijken met Wijzotex Iso Mat, 5-10% verdund met water.

[05] Verwerking
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking 10 liter
Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden
[13] Artikelgegevens