Wijzotex Extra Mat

Watergedragen, volledig matte en aanzetvrije, gladde muurverf voor binnen, op basis van acrylaatdispersie.


- Volledig mat
- Aanzetvrij
- Goed reinigbaar
- Uitstekende verwerking
[01] Producttypering
Kleuren Wit en kleuren via het Wijzonol AQ-kleurenmengsysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Acrylaatcopolymeer
Pigment Titaanwit en/of hoogwaardige lichtechte pigmenten
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,5 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 120 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 45 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 1 uur; overschilderbaar na ca. 6 uur
Glansgraad
Volledig mat
Schrobvastheid Klasse 1, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen
Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en (spack) pleisterwerk, plaatmateriaal en op glasweefsel binnen.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller en/of airless (zonder of met luchtondersteuning of verwarmd)
Spuitgegevens
Airless luchtondersteund

Druk

: materiaal; 14 - 15 MPa (140-150 bar)
: lucht; 0,2 MPa (2 bar)

Opening : 0,017 - 0,019 inch
Verdunning
: geen
Airless
Druk

: 20 MPa (200 bar)                               

Opening : 0,017 - 0,019 inch
Verdunning
: geen
Airless verwarmd (40°C)
Druk : 15 - 17 MPa (150-170 bar)              
Opening : 0,017 - 0,019 inch
Verdunning
: geen
Verdunning
Water

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Water
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
Min. 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%
Praktisch rendement

6-9 m²/l gerold, afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen

Ondergrondconditie
Onbehandelde ondergronden:
Stof- en vetvrij maken, eventueel aanwezige cementhuid van beton verwijderen; poederende en/of zuigende ondergrond voorstrijken met Wijzo Hechtgrond; tweemaal dekkend behandelen met Wijzotex Extra Mat.
Behandelde ondergronden:
Reinigen, stof- en vetvrij maken; waar nodig gebreken bijwerken; dekkend behandelen met Wijzotex Extra Mat.
Afwerking glasweefsel:
Glasweefsels volgens voorschrift aanbrengen (glasweefsellijm voldoende droogtijd geven); tweemaal (dekkend) behandelen met Wijzotex Extra Mat.
[05] Verwerking
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

10 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden

[13] Artikelgegevens