Wijzopox Zinkfosfaatprimer EWN

Waterverdunbare, roestwerende twee componenten primer op basis van epoxy.


- Waterverdunbaar/niet ontvlambaar
- Goede hechting
- Goede roestwerende eigenschappen
[01] Producttypering
Kleuren Grijs (ca. RAL 7040)
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Twee componenten epoxy (C.O.T. rapport tot milieuklasse C4)
Pigment Zinkfosfaat en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,55 kg/dm³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen
Ca. 60 volume % (= 70 gew. %)
Droogtijd bij 20°o
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 4 uur; overschilderbaar na 16 tot maximaal 48 uur
Glansgraad
Zijdeglans

 

[03] Prestaties en eigenschappen
Als universele grondlaag op gestraald staal, speciaal daar waar niet met oplosmiddelen gewerkt mag worden. Thermisch verzinkt en gegalvaniseerd staal vooraf niet etsen!

[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller, luchtspuit en airless spray
Spuitgegevens
Luchtspuit Airless spray
Druk : 0,3-0,4 MPa (3-4 bar) 13-16 MPa (130-160 bar)
Opening : 1,5-2,0 mm 0,018-0,021 inch (0,46-0,53 mm)
Verdunning
: 10-20% water 5-10% water
Verdunning
Water
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
5-25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Met water en daarna zonodig met Wijzonol Kwastverdunning EP

Theoretisch rendement Bij 50 micrometer droge laagdikte: 12 m²/l (7,7 m²/kg)
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60-85% van het theoretisch rendement

Laagdikte 50 micrometer droog (= ca. 85 micrometer nat)
Mengverhouding 85,6 gewichtsdelen component A en 14,4 gewichtsdelen component B
Mengwijze A en B component mechanisch mengen
Potlife 20°C voor 3 kg ca. 1 uur
[05] Verwerking
Vlampunt Component A 65°C, component B 65°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
[12] Systeemopbouw
Verpakking

1 en 3 kg

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

6 maanden

[13] Artikelgegevens