Wijzopox Zinkfosfaatprimer

Twee componenten roestwerende primer op basis van epoxy.


- Goede hechting
- Goede roestwerende eigenschappen
[01] Producttypering
Kleuren Lichtgrijs (ca. RAL 7035)
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Twee componenten epoxy
Pigment Zinkfosfaat en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,40 kg/dm³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen
Ca. 55 volume % (= 70 gew. %)
Droogtijd bij 20°o
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 2 uur; overschilderbaar na 16 tot maximaal 48 uur
Glansgraad
Zijdeglans

 

[03] Prestaties en eigenschappen
Als grondlaag op gestraald staal en als reparatieprimer voor bestaande twee componenten systemen op metalen, buiten.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller, luchtspuit en airless spray
Spuitgegevens
Luchtspuit Airless spray
Druk : 0,3-0,4 MPa (3-4 bar) 13-16 MPa (130-160 bar)
Opening : 1,5-2,0 mm 0,018-0,021 inch (0,46-0,53 mm)
Verdunning
: 5-10% Spuitverd. EP 0-5% Spuitverdunning EP
Verdunning
Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning EP
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
Min. 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning EP

Theoretisch rendement Bij 40 micrometer droge laagdikte: 13,7 m²/l (9,8 m²/kg)
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60-85% van het theoretisch rendement

Laagdikte 35-45 micrometer droog (= 65-85 micrometer nat)
Mengverhouding 85 gewichtsdelen component A en 15 gewichtsdelen component B
Mengwijze A en B component mechanisch mengen
Potlife 20°C voor 5 kg ca. 4 uur
Hittevastheid bij droge belasting maximaal 120°C
[05] Verwerking
Vlampunt Component A 23°C, component B 23°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw Zie schema's
[12] Systeemopbouw
Verpakking

5 kg

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden

[13] Artikelgegevens