Wijzopox Troffelvloer

Oplosmiddelvrije, drie componenten troffelvloer op basis van epoxy.


- Soepele verwerking
- Zeer goed slag-, slijt- en stootvast
- Uitstekend bestand tegen vele chemicaliën
- Vloeistofdicht vanaf 7 mm, mits goed verdicht
[01] Producttypering
Kleuren Naturel en 21 kleurnuances
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel

Twee componenten epoxy met minerale vulstof in speciale korrelgradatie

Dichtheid bij 20°C
Ca. 2,1 kg/dm³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen
100 volume % / gew. %
Droogtijd bij 20°o
en 65% R.V.
Beloopbaar na ca. 16 uur, overschilderbaar met
Wijzodur Finish AQ Blank Mat na 16 tot max. 48 uur

 

[03] Prestaties en eigenschappen
Als slijtvaste vloerafwerking op plaatsen waar hoge mechanische belasting optreedt.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
10-30°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Wijzonol Kwastverdunning EP

Verbruik 15 kg/m² bij 7 mm laagdikte
Laagdikte minimaal 7 mm, maximaal 25 mm
Mengverhouding

7,4 gewichtsdelen component A en 3,7 gewichtsdelen component B en 88,9 gewichtsdelen component C

Mengwijze

Eerst A en B component mechanisch mengen, daarna component C toevoegen en goed doormengen (met dwangmenger)

Potlife 20°C voor 27 kg ca. 0,5 uur verwerkingstijd
Druksterkte 100 N/mm²
Buigsterkte 34 N/mm²
E-Modulus 3225 N/mm²
Schuifsterkte 5,60 N/mm²
Treksterkte 22,2 N/mm²
[05] Verwerking
Vlampunt Component A > 65°C, component B > 65°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

27 kg

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden

[13] Artikelgegevens