Wijzopox Topcoat AQ

Waterverdunbare, twee componenten, universele dekverf op basis van epoxy.


- Zichtbare potlife / weinig geur bij applicatie
- Waterverdunbaar / oplosmiddelvrij
- Goede slag-, slijt- en stootvastheid
- Goed bestand tegen vele chemicaliën
[01] Producttypering
Kleuren

Kleuren volgens het Wijzonol AQ-kleurmaaksysteem (bij 1 liter is een kleine kleurafwijking t.o.v. 3 liter verpakking mogelijk)

[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Watergedragen twee componenten epoxy
Pigment Hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,35 kg/dm³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen
57 volume %
Droogtijd bij 20°o
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 5 uur; overschilderbaar na 16 uur tot max. 48 uur, beloopbaar na 24 uur
Glansgraad
(Hoge) zijdeglans

 

[03] Prestaties en eigenschappen
Als slijtvaste afwerking voor vloeren en wanden van beton en andere steenachtige ondergronden. Ook toepasbaar op metaal en hout (binnen). (Bij buitenexpositie rekening houden met 'krijten').

[04] Toepassing

Applicatie Kwast, roller, luchtspuit en airless spray
Spuitgegevens
Luchtspuit Airless spray
Druk : 0,3-0,4 MPa (3-4 bar) 14-16 MPa (140-160 bar)
Opening : 1,5-2,0 mm 0,32-0,38 mm (0,013-0,-15 inch)
Verdunning
: 20-30% water 15-20% water
Verdunning
Gebruiksklaar, bij kwast- en rolapplicatie eventueel max. 5% water
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
Min. 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Water of Wijzonol Kwastverdunning EP

Praktisch rendement

50 micrometer droog, 11 m²/l, ca. 135 g/m²

Mengverhouding 82 gewichtsdelen component A en 18 gewichtsdelen component B
Mengwijze A en B component mechanisch mengen tot een homogeen mengsel
Potlife 20°C

voor 3 liter ca. 1 uur (opmerking: het product wordt daarna dik vloeibaar en daardoor niet meer geschikt voor verwerking)

[05] Verwerking
Vlampunt Component A > 65°C, component B > 65°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
[12] Systeemopbouw
Verpakking

1 en 3 liter 

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

6 maanden

[13] Artikelgegevens