Wijzopox Schraaplaag

Oplosmiddelvrije, twee componenten schraaplaag op basis van epoxy.


- Goed verwerkbaar
- Goede vloei
- Niet gepigmenteerd
[01] Producttypering
Kleur Naturel
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel

Twee componenten epoxy

Dichtheid bij 20°C
Ca. 2,00 kg/dm³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen
100 volume % / gew. %
Droogtijd bij 20°o
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 6 uur; overschilderbaar na 16 tot max. 48 uur

 

[03] Prestaties en eigenschappen
Als egalisatielaag in twee componenten vloersystemen.

[04] Toepassing
Applicatie Gieten en daarna verdelen met spaan of rakel
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
5-25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Wijzonol Kwastverdunning EP

Praktisch rendement 2 kg/m² bij 1 mm laagdikte
Laagdikte 0,5-3 mm (afhankelijk van de ondergrondcondities)
Mengverhouding

90 gewichtsdelen component A en 10 gewichtsdelen component B

Mengwijze

A en B component mechanisch mengen tot een homogeen mengsel

Potlife 20°C

ca. 0,5 uur verwerkingstijd (bij uitspreiden op de ondergrond ruimschoots te verlengen)

Druksterkte 90 N/mm²
Buigsterkte 50 N/mm²
E-Modulus 2500 N/mm²
Treksterkte 15 N/mm²
[05] Verwerking
Vlampunt Component A > 65°C, component B > 65°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

25 kg

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

6 maanden

[13] Artikelgegevens