Wijzopox Reparatiemortel VW

Oplosmiddelvrije, twee componenten reparatiemortel op basis van epoxy.


- Soepele verwerking
- Krimpvrij
- Overschilderbaar met de meest gebruikelijke muurverven
[01] Producttypering
Kleur Grijs
[02] Vormgeving en afmetingen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,20 kg/dm³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen
100 volume % / gew. %
Droogtijd bij 20°o
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 8 uur; overschilderbaar na 16 uur

 

[03] Prestaties en eigenschappen
Voor niet-constructieve reparatie van betonconstructies voor zowel horizontaal, verticaal als hangend werk.

[04] Toepassing
Applicatie Spaan en troffel
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
5-25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%
Verdunning N.v.t.

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Wijzonol Kwastverdunning EP

Praktisch rendement 1,2 kg voor 1 liter te vullen ruimte
Laagdikte Maximaal 5 cm per laag i.v.m. exotherme reactie
Mengverhouding

94,3 gewichtsdelen component A en 5,7 gewichtsdelen component B

Mengwijze

A en B component mechanisch mengen tot een homogeen grijs mengsel

Potlife 20°C Voor 5 kg ca. 2 uur
[05] Verwerking
Vlampunt Component A en B > 65°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

5 kg

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

6 maanden

[13] Artikelgegevens