Wijzopox Primer T

Oplosmiddelvrije, drie componenten primer op basis van epoxy.


- Goed verwerkbaar / geen zakneiging
- Uitstekende hechting op gladde/gesloten ondergronden
[01] Producttypering
Kleur N.v.t.
[02] Vormgeving en afmetingen
Dichtheid bij 20°C
1,10 kg/dm³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen
100 volume % / gew. %
Droogtijd bij 20°o
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 6 uur; overschilderbaar na 16 tot maximaal 48 uur

 

[03] Prestaties en eigenschappen
Als hechtlaag onder coatings op vloer- en wandtegels, glad beton en steenachtige ondergronden.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast en roller
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
5-25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%
Verdunning Gebruiksklaar, niet verdunnen

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Wijzonol Kwastverdunning EP

Praktisch rendement Ca. 250 g/m², afhankelijk van de ondergrondstructuur
Mengverhouding

75,5 gewichtsdelen component A; 22,5 gewichtsdelen component B en 2 gewichtsdelen component C 

Mengwijze

A en B component mechanisch mengen; daarna component C toevoegen en homogeen mengen

Potlife 20°C Voor 1 kg gemengd product ca. 0,5 uur
[05] Verwerking
Vlampunt Component A, B  en C> 65°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

1 en 5 kg

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

6 maanden

[13] Artikelgegevens