Wijzopox Primer SF/E

Oplosmiddelvrije, twee componenten blanke primer op basis van epoxy.


- Goed penetratievermogen
- Goed lamineervermogen
- Uitstekende kleefkracht
- Flexibel
[01] Producttypering
Kleur Blank
[02] Vormgeving en afmetingen
Dichtheid bij 20°C
1,10 kg/dm³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen
100 volume % / gew. %
Droogtijd bij 20°o
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 2 uur; overschilderbaar na 4 tot maximaal 48 uur

 

[03] Prestaties en eigenschappen
Als flexibele hechtlaag in scheuroverbruggende vloersystemen met Wijzopox Vloercoating SF/E.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast en roller
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
5-25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Wijzonol Kwastverdunning EP

Praktisch rendement

Ca. 350 g/m², afhankelijk van de structuur en dikte van het type glasmat

Mengverhouding

55 gewichtsdelen component A en 45 gewichtsdelen component B

Mengwijze

A en B component mechanisch mengen

Potlife 20°C Voor 4 kg ca. 0,5 uur
Verwerkingsmethode De glasmat 'nat in nat inbedden' m.b.v. laminaat roller
[05] Verwerking
Vlampunt Component A > 65°C, component B > 65°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

4 kg

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden

[13] Artikelgegevens