Wijzopox Primer MP (multi purpose)

Oplosmiddelvrije, blanke twee componenten epoxy primer voor beton en andere cementgebonden ondergronden bij doorwerkprojecten.


- Oplosmiddelvrij
- Goede doorharding bij temperaturen vanaf 0°Celsius
- Goede hechtkracht
- Goed penetratievermogen
[01] Producttypering
Kleur Blank
[02] Vormgeving en afmetingen
Dichtheid bij 20°C
1,13 kg/dm³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen
100 volume % / gew. %
Droogtijd bij 10°C
en 65% R.V.
Bij 300 g/m² stofdroog na 16 uur; overschilderbaar na 16 tot max. 48 uur
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Bij 300 g/m² stofdroog na 3 uur; overschilderbaar na 4 tot max. 24 uur

 

[03] Prestaties en eigenschappen
Als hechtlaag op beton en andere cementgebonden ondergronden (galerijen en balkons), specifiek bij lagere temperaturen.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast en roller
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
0-25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Wijzonol Kwastverdunning EP

Verbruik

Ca. 300 g/m²

Mengverhouding
64,50 gewichtsdelen component A en 
35,50 gewichtsdelen component B
Potlife 20°C Voor 2,5 kg ca. 30 minuten bij 10°C (ca. 15 minuten bij 20°C)
[05] Verwerking
Vlampunt Component A > 65°C, component B > 65°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

2,5 kg

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

6 maanden

[13] Artikelgegevens