Wijzopox Inwasmortel EW

Waterverdunbare, twee componenten egalisatiemortel op basis van epoxy.


- Zeer gemakkelijk verwerkbaar
- Goede hechting op draagkrachtig beton
[01] Producttypering
Kleur Grijs
[02] Vormgeving en afmetingen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,3 kg/dm³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen
78 volume % (= 85 gew. %)
Droogtijd bij 20°o
en 65% R.V.
Overschilderbaar na 24 uur met alle types muurverven/coatings

 

[03] Prestaties en eigenschappen
Voor het egaliseren en inwassen van beton en andere steenachtige ondergronden in twee componenten systemen.

[04] Toepassing
Applicatie Spaan en spons(bord)
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
5-25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%
Verdunning Water (max. 5%, zie mengwijze)

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Water of Wijzonol Kwastverdunning EP

Verbruik Ca. 2,6 kg/m², bij een natte laagdikte van 2 mm
Laagdikte maximaal 5 mm (nat)
Mengverhouding

95 gewichtsdelen component A en 5 gewichtsdelen component B

Mengwijze

A en B component mechanisch mengen tot een egale grijze kleur, maximaal 5% water toevoegen

Potlife 20°C Verwerkingstijd voor 5 kg ca. 45 min.
[05] Verwerking
Vlampunt Component A > 65°C en component B > 65°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

5 kg

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

6 maanden

[13] Artikelgegevens