Wijzopox Impregneer EW

Waterverdunbare, twee componenten impregneer op basis van epoxy.


- Oplosmiddelvrij / reukloos
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goed impregnerend vermogen, ook op 'vochtige' ondergrond
[01] Producttypering
Kleur Blank (in verpakking melkachtig wit)
[02] Vormgeving en afmetingen
Dichtheid bij 20°C
1,05 kg/dm³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen
37 volume % (= 40 gew. %)
Droogtijd bij 20°o
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 5 uur; als stofbinder overschilderbaar na 16 tot
max. 48 uur; beloopbaar na ca. 36 uur
Glansgraad Mat (bij voldoende indringing)

 

[03] Prestaties en eigenschappen
Als impregneer in twee componenten systemen voor beton en andere steenachtige ondergronden. Als stofbinder voor cementgebonden ondergronden (vloeren). Niet toepassen op anhydriet vloeren.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast en roller
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
5-25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%
Verdunning Water (20%, zie mengwijze)

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Water of Wijzonol Kwastverdunning EP

Praktisch rendement

Ca. 150 g/m² (7 m²/kg, incl. water) afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond

Mengverhouding

25 gewichtsdelen component A en 75 gewichtsdelen component B

Mengwijze

A component aan B component toevoegen, mechanisch mengen tot een homogeen mengsel (wordt melkachtig wit) en daarna 20% water stapsgewijs toevoegen

Potlife 20°C

Voor 2,5 kg ca. 1 uur (opmerking: het gemengde product blijft daarna vloeibaar, maar is niet meer filmvormend en dus niet meer geschikt voor verwerking).

[05] Verwerking
Vlampunt Component A > 65°C, component B > 65°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

2,5 kg

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

6 maanden

[13] Artikelgegevens