Wijzopox Dekverf EWN

Waterverdunbare, twee componenten, universele dekverf op basis van epoxy.


- Waterverdunbaar / oplosmiddelvrij
- Zichtbare potlife / weinig geur bij applicatie
- Goede slag-/ slijt- en stootvastheid
- Bestand tegen vele chemicaliën
[01] Producttypering
Kleuren

RAL kleuren (bij wit en heldere kleuren is een kleine kleurafwijking mogelijk)

[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Watergedragen twee componenten epoxy
Pigment Hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,25 kg/dm³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen
Ca. 70 volume % (= 75 gew. %)
Droogtijd bij 20°o
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 5 uur; overschilderbaar na 16 tot maximaal 48 uur; beloopbaar na 24 uur
Glansgraad
Hoogglans

 

[03] Prestaties en eigenschappen
Als tussen- en eindlaag in twee componenten systemen voor vloeren en wanden.
(Bij buitenexpositie rekening houden met 'krijten').

[04] Toepassing

Applicatie Kwast, roller, luchtspuit en airless spray
Spuitgegevens
Luchtspuit Airless spray
Druk : 0,3-0,4 MPa (3-4 bar) 14-16 MPa (140-160 bar)
Opening : 1,5-2,0 mm 0,32-0,38 mm (0,013-0,015 inch)
Verdunning
: 35-40% water 30% water
Verdunning
Water
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
5-25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Water of Wijzonol Kwastverdunning EP

Praktisch rendement

50 micrometer droog: 8 m²/kg, ca. 125 g/m² (incl. water)

Mengverhouding 52 gewichtsdelen component A en 48 gewichtsdelen component B
Mengwijze

A en B component mechanisch mengen tot een homogeen mengsel en daarna 30% water stapsgewijs toevoegen.

Potlife 20°C

voor 3 kg ca. 2 uur (opmerking: het product wordt daarna dik vloeibaar en is daardoor niet meer geschikt voor verwerking).

[05] Verwerking
Vlampunt Component A > 65°C, component B > 65°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

3 en 8 kg

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

6 maanden

[13] Artikelgegevens