Wijzopox Bodycoat

Twee componenten high build coating op basis van epoxy.


- Hoog laagdikte bereik
- Goed slag- en slijtvast
- Uitstekende watervastheid
- Goed chemicaliën bestendig
[01] Producttypering
Kleuren Wit en RAL kleuren, overige kleuren op aanvraag
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Twee componenten epoxy
Pigment Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,35 kg/dm³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen
Ca. 62 volume % (= 75 gew. %)
Droogtijd bij 20°o
en 65% R.V.
Bij 125 micrometer droge laagdikte stofdroog na ca. 3 uur; overschilderbaar na 16 tot maximaal 48 uur
Glansgraad
Zijdeglans; 15-25 G.U. (60°)

 

[03] Prestaties en eigenschappen
Als tussenlaag in twee componenten systemen op metaal, beton en overige steenachtige ondergronden. Ook als tussenlaag bij afwerking met Wijzodur Anti-Graffiti Dekkend.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller, luchtspuit en airless spray
Spuitgegevens
Luchtspuit Airless spray
Druk : 0,3-0,4 MPa (3-4 bar) 14-16 MPa (140-160 bar)
Opening : 1,5-2,0 mm 0,018-0,021 inch (0,46-0,53 mm)
Verdunning
: 5-10% Spuitverd. EP 0-5% Spuitverdunning EP
Verdunning
Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning EP
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
5-25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning EP

Theoretisch rendement
Bij 125 micrometer droge laagdikte: 4 m²/l (3 m²/kg)/
ca. 330 g/m²
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60-85% van het theoretisch rendement

Laagdikte 125-250 micrometer droog (= 200-400 micrometer nat) 
Mengverhouding 85 gewichtsdelen component A en 15 gewichtsdelen component B
Mengwijze A en B component mechanisch mengen
Potlife 20°C voor 5 kg ca. 4 uur
Hittevastheid bij droge belasting maximaal 120°C
[05] Verwerking
Vlampunt Component A 27°C, component B 27°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw Zie schema's
[12] Systeemopbouw
Verpakking

5 kg

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

6 maanden

[13] Artikelgegevens