Wijzoplex Zijdeglans

Watergedragen, zijdeglanzende en uitstekend buitenduurzame, gladde muurverf, op basis van acrylaatdispersie.


- Uitstekende buitenduurzaamheid
- Zeer goed reinigbaar
- Uitstekende verwerking
- Geurarm
- Fraaie zijdeglans
[01] Producttypering
Kleuren Wit
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Acrylaatcopolymeer
Pigment Titaanwit en/of hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,25 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 115 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 40 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 2 uur; overschilderbaar na ca. 8 uur
Glansgraad
Zijdeglans
Schrobvastheid Klasse 1, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen

Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk en plaatmateriaal buiten.


[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller en/of airless spray
Spuitgegevens
Airless spray
Druk 11 - 13 MPa (110 - 130 bar)
Opening 0,018 - 0,021 inch (0,46 - 0,53 mm)
Verdunning Ca. 5% water
Verdunning Water

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Water
Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 10°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Praktisch rendement

6 - 9 m²/l gerold, afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen

Ondergrondconditie

Onbehandelde ondergronden:

Deze moeten winddroog, vast, schoon, stof-, vet- en cementhuid vrij zijn.

Behandelde ondergronden:

Deze moeten vast, schoon, stof- en vetvrij zjn.

Opmerking:

Cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn. Zuigende, poreuze ondergronden (plaatselijk) voorstrijken met Wijzo Hechtgrond.

[05] Verwerking
Onderhoudstermijn 4-6 jaar
[06] Onderhoud
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

10 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden 

[13] Artikelgegevens