Wijzoplex Elastdecor

Elastische, zijdeglanzende, watergedragen structuur muurverf met een uitstekende buitenduurzaamheid, op basis van acrylaatdispersie.


- Uitstekende buitenduurzaamheid
- Elastisch
- Zeer goed reinigbaar en weinig vuilaanhechting
- Zeer gemakkelijke verwerking
- Structuur afhankelijk van wijze van applicatie
[01] Producttypering
Kleuren

Wit, overige kleuren via het Wijzonol AQ-kleurenmengsysteem

[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel
Acrylaatcopolymeer
Pigment
Titaanwit en/of hoogwaardige kleurpigmenten
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,3 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C Pasteus
Vaste bestanddelen
Ca. 49 volume % 
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.
Stofdroog ca. 2 uur; overschilderbaar na 8-12 uur, afhankelijk van de structuur
Glansgraad
Zijdeglans
Schrobvastheid Klasse 1, volgens DIN EN 13.300 (na 1 maand)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

 

   

[03] Prestaties en eigenschappen
Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk en plaatmateriaal buiten.
Zeer goed toepasbaar als hoogvullende, decoratieve, haarscheuroverbruggende wandafwerking
(tot 0,3 mm).

Door de specifieke samenstelling is de Wijzoplex Elastdecor ook geschikt voor het
afwerken van Plastisol gevelbeplating.
Deze trapeziumvormige verzinkte stalen ondergrond
is voorzien van een 
Polyvinylchloride (PVC) afwerklaag met een leermotief.
[04] Toepassing
Applicatie

Kwast, roller en/of airless (evt. narollen met structuurroller)

Spuitgegevens
Airless
Druk 18 - 20 MPa (180 - 200 bar)
Opening 0,017 - 0,019 inch
Verdunning geen
Verdunning Water

Reiniging gereedschap/ Apparatuur

Water
Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Min. 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Praktisch rendement

2,5-5 m2/l = 250-500 g/m2 gerold, per laag, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen

Ondergrondconditie

Onbehandelde ondergronden:
Deze moeten winddroog, vast, schoon, stof-, vet- en cementhuid vrij zijn.

Behandelde ondergronden:
Deze moeten vast, schoon, stof- en vetvrij zijn.

Opmerking:
Cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn. Zuigende, poreuze ondergronden voorstrijken met Wijzo Hechtgrond.

[05] Verwerking
[06] Onderhoud
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid

Nieuw, onbehandeld, steenachtig
- zorgdragen voor een schone, droge en vaste ondergrond
- reparaties uitvoeren met de voor dit doel geschikte middelen
- voorstrijken met Wijzo Hechtgrond
- 1 of 2x geheel behandelen met Wijzoplex Elastdecor, zodat
  een dekkend egaal gestructureerd oppervlak wordt verkregen
Bestaand, behandeld, steenachtig
- ondeugdelijke verflagen verwijderen
- zorgdragen voor een schone, droge en vaste ondergrond
- reparaties uitvoeren met de voor dit doel geschikte middelen
- kale delen voorstrijken met Wijzo Hechtgrond
- 1 of 2x plaatselijk of geheel behandelen met
  Wijzoplex Elastdecor, zodat een dekkend egaal
  gestructureerd oppervlak wordt verkregen
Bestaand, Plastisol gevelbeplating
- ondeugdelijke afwerklagen verwijderen
- corrosie en oxidatie verwijderen
- reinigen/ontvetten
- kaal metaal 2x behandelen met Wijzonol Uni Primer
  (in de afwerkkleur)
- het geheel behandelen met Wijzoplex Elastdecor, zodat
  een dekkend egaal gestructureerd oppervlak wordt verkregen

Voor het verkrijgen van een egaal gestructureerd oppervlak is het raadzaam de Wijzoplex Elastdecor na het aanbrengen direct door te rollen met een structuurroller.

Bij het verwerken bij lage temperaturen het dauwpunt regelmatig bepalen. Het dauwpunt is een bepalende faktor of een ondergrond wel of niet behandeld kan worden. Een op de ondergrond aanwezige vochtfilm zal de verwerking, droging en hechting van de verven nadelig beïnvloeden.

[12] Systeemopbouw
Verpakking 10 liter
Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden
[13] Artikelgegevens