Wijzonol Zijdeglanslak

Universele zijdeglanslak op basis van alkydhars.

- Fraaie zijdeglans
- Zeer goede vloeiing
- Kras- en stootvast
[01] Producttypering
Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol ALK kleurmaaksysteem.
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Alkydhars
Pigment Hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,15 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 90 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 40 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 3 uur; overschilderbaar na ca. 16 uur
Elasticiteit
6 mm Erichsen doordieping
Glansgraad
Zijdeglans; ca. 40 G.U. (60°) na 1 - 2 weken doorharding

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen
Als zijdeglans voor- en aflak op voorbehandeld hout en metaal.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller, luchtspuit
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning AL

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 10°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Terpentine

Theoretisch rendement Bij 30 micrometer droge laagdikte: 12,5 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

Minimaal 30 micrometer droog

[05] Verwerking
Onderhoudstermijn N.v.t.
[06] Onderhoud
Vlampunt 40°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw Als voor- en aflak op o.a. Wijzonol Grondverf
[12] Systeemopbouw
Verpakking

1 en 2,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden 

[13] Artikelgegevens