Wijzonol Uni Metaalprimer

Sneldrogende, roestwerende 1-componenten primer op basis van epoxy-ester.


- Goede roestwering
- Aromaatvrij
- Snelle droging
- Goede hechting op diverse metalen
[01] Producttypering
Kleuren Wit
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Epoxy-ester
Pigment Zinkfosfaat (vulstof) en hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,16 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C Ca. 90 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 42 volume % (= 61 gew. %)
Droogtijd bij 20°o
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 0,5 uur; overschilderbaar na 5 uur
Glansgraad
Mat

 

[03] Prestaties en eigenschappen
Als universele primer in diverse Wijzonol-systemen op gestraald en goed ontroest staal, verzinkt staal en aluminium.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller, luchtspuit en airless spray
Spuitgegevens
Luchtspuit Airless spray
Druk : 0,3-0,4 MPa (3-4 bar) 15-18 MPa (150-180 bar)
Opening : 1,5-2,0 mm 0,016-0,021 inch (0,41-0,53 mm)
Verdunning
: 5-8% Spuitverd. AL 0-5% Spuitverdunning AL
Verdunning
Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning AL
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
Min. 5-25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning AL

Theoretisch rendement Bij 35 micrometer droge laagdikte: 11,4 m²/l (13,6 m²/kg)
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60-85% van het theoretisch rendement

Laagdikte Minimaal 35 micrometer droog (= ca. 90 micrometer nat)
Hittevastheid bij droge belasting maximaal 110°C
[05] Verwerking
Vlampunt 25°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw Zie schema's
[12] Systeemopbouw
Verpakking

1 en 2,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

6 maanden

[13] Artikelgegevens