Wijzonol Supermat

Hoogwaardige volledig matte, aanzetvrije plafond- en wandafwerking op basis van acrylaat-dispersie voor binnen.


- Uitstekende verwerking
- Volledig mat
- Aanzetvrij opdrogen
- Zeer goed wasbaar
[01] Producttypering
Kleuren Wit en kleuren via het Wijzonol AQ-kleurmaaksysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Acrylaat-copolymeer
Pigment Titaanwit en/of hoogwaardige lichtechte pigmenten
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,5 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 120 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 45 volume %
Droogtijd bij 20°o
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 1 uur; overschilderbaar na ca. 6 uur
Glansgraad
Volledig mat
Schrobvastheid Klasse 2, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen
Op plafonds en wanden, eventueel voorzien van glasweefsel, waar een volledig matte, aanzetvrije en zeer goed wasbare afwerking wordt vereist. Kan tevens goed worden toegepast als afwerking op spackplafonds.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller en airless-spuit
Spuitgegevens
Airless spray
Druk : 11-15 MPa (110-150 bar)
Opening : 0,018-0,021 inch (0,46-0,53 mm)
Verdunning
: ca. 5% water
Verdunning
Water
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
Min. 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Water

Praktisch rendement

6-9 m²/l gerold, afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen

Ondergrondconditie
Onbehandelde ondergronden:
Stof- en vetvrij maken, eventueel aanwezige cementhuid van beton verwijderen; poederende en/of zuigende ondergrond voorstrijken met Wijzo Hecht-/Muurgrond; tweemaal dekkend behandelen met Wijzonol Supermat.
Behandelde ondergronden:
Reinigen, stof- en vetvrij maken; waar nodig gebreken bijwerken; dekkend behandelen met Wijzonol Supermat.
Afwerking glasweefsel:
Glasweefsels volgens voorschrift aanbrengen (glasweefsellijm voldoende droogtijd geven); tweemaal (dekkend) behandelen met Wijzonol Supermat.
[05] Verwerking
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

10 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden

[13] Artikelgegevens