Wijzonol Spacklatex

Speciale, waterverdunbare, volledig matte plafond- en wandafwerking voor spack-ondergronden op basis van copolymeerdispersie voor binnen.


- Volledig mat
- Lange open tijd
- Aanzetvrij
- Goede dekking
- Wasbaar
[01] Producttypering
Kleuren Wit
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Copolymeerdispersie
Pigment Hoogwaardige pigmenten en specifieke vulstoffen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,4 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 125 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 30 volume %
Droogtijd bij 20°o
en 65% R.V.
Stofdroog na 1 uur; overschilderbaar na ca. 4 uur
Glansgraad
Mat

 

[03] Prestaties en eigenschappen
Op plafonds en wanden voorzien van spack, waar een volledig matte en aanzetvrije afwerking wordt vereist.

[04] Toepassing
Applicatie Schone kwast en/of schone roller
Verdunning
Gebruiksklaar (niet verdunnen, anders gaan specifieke eigenschappen verloren)
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
Min. 10°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Water

Praktisch rendement

5-7 m²/l gerold, afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond

Ondergrondconditie
Onbehandelde ondergronden:
Stof- en vetvrij maken, poederende ondergronden voorstrijken met Wijzo Hecht-/Muurgrond; dekkend behandelen met Wijzonol Spacklatex.
Behandelde ondergronden:
Reinigen, stof- en vetvrij maken; waar nodig gebreken bijwerken; dekkend behandelen met Wijzonol Spacklatex.
[05] Verwerking
Onderhoudstermijn Afhankelijk van toepassing en belasting
[06] Onderhoud
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

10 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden (in onaangebroken verpakking)

[13] Artikelgegevens