Wijzonol Snelgrond

Zeer sneldrogende grondverf op basis van gemodificeerde alkydhars.

- Zeer snelle droging
- Zeer goede hechting
- Meerdere werkzaamheden op één dag uit te voeren
- Goede vulling
[01] Producttypering
Kleuren Wit en via het Wijzonol ALK kleurmengsysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Gemodificeerde alkydhars
Pigment Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,3 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 100 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 47 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 25 minuten; overschilderbaar na ca. 4 uur
Elasticiteit
N.v.t.
Glansgraad
Mat; ca. 5 G.U. (60°)

[03] Prestaties en eigenschappen

Als sneldrogende grondverf voor het plaatselijk gronden (beschadigingen e.d.) van hout en voorbehandeld metaal in diverse Wijzonol (lak)verfsystemen, buiten


[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine of wasbenzine

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Terpentine

Theoretisch rendement Bij 30 micrometer droge laagdikte: 15,6 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

30 micrometer droog

[05] Verwerking
Vlampunt 25°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

1 en 2,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden

[13] Artikelgegevens