Wijzonol Konserveergrond

Transparante, matte, beperkt filmvormende kleurbeits met hoge vochtregulering voor buiten, op basis van alkydhars-oliecompositie.


- Makkelijk verwerkbaar
- Beperkte filmvorming
- Hoge vochtregulering
[01] Producttypering
Kleuren

3100 (blank) - 3105 - 3110 - 3115 - 3120 - 3125 - 3130 - 3135 - 3140 - 3145

[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Alkydhars-oliecompositie
Pigment Transparante ijzeroxydes
Dichtheid bij 20°C
Ca. 0,85 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca.12 sec. DIN Cup 4
Vaste bestanddelen
Ca. 25 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 8 uur; overschilderbaar na ca. 24 uur.
Op zachte, poreuze houtsoorten kan de droogtijd langer zijn.
Glansgraad
Mat/zijdeglans (afhankelijk van het aantal aangebrachte lagen)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen

Op geveltimmerwerk van zachte hardhoutsoorten, zoals redwood en western red cedar, alsmede ruw vuren. Ook geschikt voor tuinhout en als (in)kleurbeits in transparante systemen. Blank (3100) is alleen geschikt voor beschut buitenwerk.


[04] Toepassing
Applicatie Kwast
Verdunning N.v.t.
Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap

Terpentine

Theoretisch rendement Bij 20 micrometer droge laagdikte: 12,5 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

10-20 micrometer droog, afhankelijk van de ondergrond

[05] Verwerking
Onderhoudstermijn Ca. 2 jaar (afhankelijk van het aantal aangebrachte lagen)
[06] Onderhoud
Vlampunt 40°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw Zie schema
[12] Systeemopbouw
Verpakking

2,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden 

[13] Artikelgegevens