Wijzonol Industrielak Zijdeglans~

Zijdeglanzende, krasvaste en corrosiewerende voor- en aflak op basis van urethaan-alkydhars.

- Kras- en slijtvast
- Actief corrosiewerende werking 
- Goede buitenduurzaamheid
- Eenvoudig te verwerken
- Mooie vloei, goed standvermogen en (kanten)dekking
[01] Producttypering
Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol ALK kleurenmengsysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Urethaan/alkydhars combinatie
Pigment Hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C Ca. 1,22 kg/dm³ 
Viscositeit bij 20°C Ca. 97 K.U.
Vaste bestanddelen Ca. 46 volume %

Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.

Stofdroog na ca. 2,5 uur
Kleefvrij na ca. 3,5 uur
Overschilderbaar na ca. 16 uur

De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden, de aabgebrachte verflaagdikte en de toegepaste kleur. Voor donkere kleuren gelden bij lage temperaturen langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.

Elasticiteit 7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad Zijdeglans: ca. 35 G.U. (60°), na ca. 1 maand 

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen
Als voor- en aflak op voorbehandeld metaal, buiten.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller, luchtspuit en airless spray

Spuitgegevens

 

Luchtspuit Airless spray
Druk

0,3 - 0,4 MPa

(3 - 4 bar)

14 - 16 MPa

(140 - 160 bar)

Opening 1,5 - 2,0 mm 0,23 - 0,33 mm
Verdunning

0-5% wasbenzine

0-5% wasbenzine

Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine of wasbenzine

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Min. 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Ondergrondtemperatuur min. 3°C boven het dauwpunt

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Terpentine
Theoretisch rendement Bij 35 micrometer droge laagdikte: 14,9 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60-85% van het theoretisch rendement

Laagdikte 35 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 67 micrometer)
Hittevastheid
Bij droge belasting maximaal 90°C
 
[05] Verwerking
Onderhoudstermijn

Ca. 5 - 6 jaar.

Afhankelijk van de ligging/situering, de te behandelen ondergrond, de constructie, het toe te passen verfsysteem en de kleur, het beglazingssysteem, de mechanische belasting e.d.

[06] Onderhoud
Vlampunt 49°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking 0,5, 1 en 2,5 liter
Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden
[13] Artikelgegevens