Wijzonol Industrielak Hoogglans

Sneldrogende, krasvaste aflak op basis van urethaan/alkydhars.

- Snelle droging
- Goede buitenduurzaamheid
- Goed glans- en kleurbehoud
- Kras- en stootvast
[01] Producttypering
Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol ALK kleurmengsysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Urethaan/alkydhars combinatie
Pigmen Hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C Ca. 1,1 kg/dm³ (gemengd product)
Viscositeit bij 20*C Ca. 90 K.U.
Vaste bestanddelen Ca. 50 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.

Stofdroog na ca. 1 - 2 uur; overschilderbaar na 8 uur

Glansgraad Hoogglans: ca. 80 G.U. (60°)
Spuitgegevens
Luchtspuit Airless spray
Druk
0,3 - 0,4 MPa
(3 - 4 bar)
14 - 16 MPa
(140-160 bar)
Opening 1,5 - 2,0 mm
0,23 - 0,33 mm
Verdunning
0-5% Spuitverd.
AL
0-5% Spuitverdunning
AL

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen
Als sneldrogende, kras- en stootvaste dekverf in Wijzonol-systemen op metaal.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller, luchtspuit en airless spray
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning AL

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Min. 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap/ Apparatuur

Terpentine
Theoretisch rendement Bij 30 micrometer droge laagdikte: 16,6 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60-85% van het theoretisch rendement

Laagdikte Minimaal 30 micrometer droog (= ca. 60 micrometer nat)
Hittevastheid Bij droge belasting maximaal 90°C

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[05] Verwerking
Vlampunt 40°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw Zie schema's
[12] Systeemopbouw
Verpakking 1 en 4 liter
Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden
[13] Artikelgegevens