Wijzonol Houtreparatie EP Flex

Oplosmiddelvrije, twee componenten houtreparatiemassa o.b.v. epoxy.

- Gemakkelijk mengbaar
- Goed verwerkbaar (modelleerbaar)
- Goed schuur- en overschilderbaar
- Enigszins flexibel/krimpvrij
[01] Producttypering
Kleuren Groen (gemengd)
[02] Vormgeving en afmetingen
Dichtheid bij 20°C Ca. 1,5 kg/dm³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen 100 volume % 
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.

Schuurbaar en overschilderbaar na ca. 16 uur (altijd vooraf schuren) met alkyd- en acrylaatverven

Mengverhouding

A : B = 1 : 1 (in volume delen); dosering via doseerpistool

Mengwijze

Via doseerpistool de juiste hoeveelheden component A en component B op een vlakke ondergrond, b.v. hardboardplaat, doseren en zorgvuldig mengen tot een homogene groene kleur; meng per reparatie zoveel als nodig is.

Potlife bij 20°C

600 ml gemengd product ca. 30 minuten

[03] Prestaties en eigenschappen

Voor het dichten van scheuren, naden e.d. en het duurzaam repareren van houten constructies daar waar aangetast hout verwijderd is. Bij houtreparatie de ondergrond eerst  'aanbranden' met een dunne laag Wijzonol Houtreparatie EP Flex en daarna opbouwend vullen.


[04] Toepassing
Applicatie Plamuurmes
Verwerkingstemperatuur/
R.V.

5 - 25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap

Wijzonol Kwastverdunning EP

Voorbehandeling ondergrond

Reinigen, ontvetten en schuren; niet aanbrengen op een vochtige ondergrond of onder vochtige omstandigheden

Verwerkingsmethode

Grote gaten, max. 40 mm diep, het houtoppervlak 'aanbranden' met een dunne laag en daarna opbouwend vullen met Wijzonol Houtreparatie EP Flex om luchtinsluiting te voorkomen. Zonodig stukken hout inlijmen. De houtoppervlakken 'aanbranden' en het geheel glad en strak afwerken. Scheuren dwars op de houtrichting vullen en in de lengte richting afmessen. Overtollig materiaal na droging (machinaal) wegschuren. Niet als plamuur gebruiken i.v.m. het afsluiten van de ondergrond

[05] Verwerking
Vlampunt component A boven 65°C, component B boven 65°C 
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking Kokers: set A + B component: totaal 600 ml
Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden
[13] Artikelgegevens