Wijzonol Grondverf

Universele grondverf op basis van alkydhars voor buiten.


- Goede vloeiing
- Goede verwerking 
- Goed vulling
[01] Producttypering
Kleuren Wit
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Alkydhars
Pigment Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,3 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 95 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 50 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 3 uur; overschilderbaar na ca. 16 uur
Elasticiteit
5 mm Erichsen doordieping
Glansgraad
Zijdeglans; ca. 20 G.U. (60°)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen
Als grondlverf voor hout en voorbehandeld metaal, buiten

[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller, luchtspuit
Spuitgegevens
Luchtspuit
Druk
0,3 - 0,4 MPa (3-4 bar)
Opening 1,5 - 2,0 mm
Verdunning 5 - 10% Wijzonol Spuitverdunning AL
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning AL

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Terpentine

Theoretisch rendement Bij 35 micrometer droge laagdikte: 14,6 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

35 micrometer droog

[05] Verwerking
Onderhoudstermijn Ca. 9 maanden (in twee lagen) 
[06] Onderhoud
Vlampunt 40°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

2,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden 

[13] Artikelgegevens