Wijzonol Graffiti Cleaner

Pasteus, oplosmiddelhoudend reinigingsmiddel voor het verwijderen van
graffiti e.d.

- Hoog oplossend vermogen
- PH neutraal
- Lage dampspanning
[01] Producttypering

Kleuren Blank

[02] Vormgeving en afmetingen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1 kg/dm³

N.B.:  afhankelijk van het type bekladding vaststellen of er sprake is van chemisch afval.

[03] Prestaties en eigenschappen
Voor het verwijderen van graffiti op met Wijzodur dekverven [met anti-graffiti eigenschappen] behandelde ondergronden.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast of borstel
Verwerking

Wijzonol Graffiti Cleaner opbrengen, laten inweken, opborstelen en reinigen/afspuiten met water (reinigbaarheid is afhankelijk van de verontreiniging/bekladding).

Inwerktijd

Afhankelijk van de aard van de verontreiniging en de buitentemperatuur; gemiddeld 10-20 minuten

Reiniging gereedschap

Water

Verbruik 1 à 2 l/mē  afhankelijk van de ondergrond en aard van verontreiniging
[05] Verwerking
Vlampunt > 100°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

4 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden

[13] Artikelgegevens