Wijzonol Glanslak High Solid

Minder milieubelastende, glanzende aflak voor buiten op basis van gemodificeerde alkydhars.

- Laag oplosmiddelgehalte
- Goede verwerking en vloei
- Hoge droge laagdikte en dekkracht
- Minder milieubelastend
- Zeer goede buitenduurzaamheid
[01] Producttypering
Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol ALK kleurmaaksysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Gemodificeerde alkydhars
Pigment Hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,10 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
95 - 100 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 80 gewichts % (ca. 73% volume %)
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na 3 - 4 uur; overschilderbaar na min. 24 uur
Elasticiteit
6 mm Erichsen doordieping
Glansgraad
(hoog)glans; ca. 80 G.U. (60°)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen
Op volgens voorschrift voorbehandeld hout, plaatmateriaal en metaal, buiten.
Als afwerklaag in Wijzonol High Solid systemen. Zeer goed toepasbaar op bestaand traditioneel schilderwerk.

[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning AL

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Terpentine

Theoretisch rendement Bij 55 micrometer droge laagdikte: 13,2 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

50-60 micrometer droog = 70-80 micrometer natte laagdikte, controle natte laagdikte is aan te bevelen.

[05] Verwerking
Onderhoudstermijn 5 - 7 jaar
[06] Onderhoud
Vlampunt 41°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw Zie schema
[12] Systeemopbouw
Verpakking

1 en 2,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden

[13] Artikelgegevens