Wijzonol Eco Transparant

Hoogwaardige, transparante, waterverdunbare, grond-, voor- en aflak voor geveltimmerwerk, buiten en binnen.


- Snelle droging 
- Hoge elasticiteit
- Goede buitenduurzaamheid; goed glansbehoud
- Minder milieubelastend
- Hoog laagdiktebereik
- Na veroudering (ca. 3 maanden) universeel overschilderbaar
- Glanzend uiterlijk
[01] Producttypering
Kleuren Kleuren op aanvraag
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Zuivere hoogwaardige acrylaatdispersie
Pigment Hoogwaardige pigmenten (transparante ijzeroxydes)
Dichtheid bij 20°C Ca. 1,05 kg/dm³ 
Viscositeit bij 20°C

Ca. 105 K.U.

Vaste bestanddelen Ca. 35  volume%
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.

Stofdroog na 0,5 - 1 uur; tweede laag na ca. 4 uur, en eventuele afwerklaag aan te brengen na ca. 16 uur. Stapelbaar na ca. 16 uur.
Extra aandacht besteden aan de opslag, het stapelen en de afmontage van het geveltimmerwerk. Om beschadigingen van de verflagen te voorkomen geschikte afstandblokjes of -folie toepassen. Verticaal opslaan van de gevelelementen strekt tot aanbeveling. Droogtijden zijn afhankelijk van drogingscondities en aangebracht laagdikte.

Elasticiteit > 7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad Glans; ca. 70 G.U. (60*C)
Spuitgegevens
Airless spray
Druk
Ca. 10 MPa
(100 bar)
Nozzle
0.011 - 0,013 inch
Attentie: niet hot-airless verspuiten!
Verdunning Gebruiksklaar (eventueel max. 5% water)
[03] Prestaties en eigenschappen

Als transparante grond-, voor en aflak voor industriële toepassing op geveltimmerwerk buiten en binnen, voor zover toegestaan volgens KVT 95. 


[04] Toepassing
Applicatie Airless spuiten en airmix spuiten
Verdunning Gebruiksklaar (eventueel max. 5% water)
Verwerkingstemperatuur/
R.V.

15-35°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 75%

Reiniging apparatuur

Water

Theoretisch rendement Bij 50 micrometer droge laagdikte : 7.0 m²/l
Bij 100 micrometer droge laagdikte : 3.5 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60-85% van het theoretisch rendement, wordt o.a. beïnvloed door aard van de ondergrond en de vorm van het te spuiten object (overspray)

Laagdikte Grondlaag: totaal minimaal 100 micrometer droog, in twee lagen
aangebracht
Voorlaklaag: minimaal 40 micrometer droog
Aflaklaag: minimaal 50 micrometer droog
Laagdikten zijn overeenkomstig de BRL 0817 en BRL 0801

Kwaliteitseisen ondergrond
In de KVT 95 Kwaliteit van houten gevelelementen zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de houtkwaliteit, houtvochtgehalte, constructie / detaillering, verlijming van verbindingen e.d. waaraan de te behandelen (gevel)elementen moeten voldoen.

Wijzonol Eco Transparant voldoet aan de eisen zoals deze zijn gesteld in BRL 0814 en is toegelaten binnen de SKH Certificatieregeling Houten gevelelementen.

Droging en drogingscondities
Om de vloei en ontluchting na het spuiten positief te laten verlopen een zogenaamde flash-off tijd
(= minimale luchtcirculatie en geen verhoogde temperatuur) hanteren van ca. 20 minuten.
Voor de droogtijd van het volledige systeem dient minimaal 48 uren te worden aangehouden bij een temperatuur boven 15°C en een relatieve vochtigheid van maximaal 75%.
Voor het aanbrengen van de tweede laag dienen minimaal de volgende droogtijden te worden aangehouden:

Ventilatie 15°C 25°C 35°C
0.5 m/s 5 uren 4 uren 3 uren
2.0 m/s 4 uren 3 uren 2 uren

Opslag en transport van gevelelementen
Voor opslag en transport van met verf behandelde gevelelementen, dienen zowel bij de timmerfabriek als op de bouwplaats, de richtlijnen van de SKH-Quick Scan en/of de KVT 95 (katern 71 en 72) te worden opgevolgd.
Daarom is het noodzakelijk aan de gevelelementen, die met een volledig verfsysteem zijn behandeld, extra zorg te besteden aan het voorkomen van beschadigingen door opslag in de timmerfabriek, transport naar, opslag en montage op de bouwplaats.
Eventuele beschadigingen zorgvuldig en met de juiste producten en laagdikte herstellen.

[05] Verwerking
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw

Als aflaksysteem (in 3 lagen, totale droge laagdikte 150 micrometer)
als voorlaksysteem (in 3 lagen, totale droge laagdikte 140 micrometer)
systemen zijn overeenkomstig de BRL 0801, transparante afwerking.

Overstaantijd Ca. 9 maanden, bij minimaal 100 micrometer droge laagdikte.
Onderhoudstermijn Ca. 3 jaar (compleet systeem, met een droge laagdikte van minimaal 150 micrometer)
[12] Systeemopbouw
Verpakking 20 en 55 liter
Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden (in onaangebroken verpakking)
[13] Artikelgegevens