Wijzonol Eco Top Satin

Hoogwaardige, waterverdunbare sneldrogende, voor- en aflak voor geveltimmerwerk, buiten en binnen op basis van selfcrosslinking core-shell technologie.


- Snelle droging 
- Goede dekking
- Optimale vloei
- Zeer goed buitenduurzaam
- Toepasbaar conform BRL 0801
[01] Producttypering
Kleuren Alle kleuren
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Selfcrosslinking core-shell technologie
Pigment Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C Ca. 1,25 kg/dm³ 
Viscositeit bij 20°C Ca. 90 K.U.
Vaste bestanddelen Ca. 38 volume%
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.

Stofdroog na 45 minuten; tweede laag na ca. 4 uur. Eventuele afwerklaag aan te brengen na ca. 16 uur. Afmonteren na ca. 16 uur.
Extra aandacht besteden aan de opslag en de afmontage van het geveltimmerwerk. Om beschadigingen van de verflagen te voorkomen geschikte afstandblokjes of -folie toepassen. Verticaal opslaan van de gevelelementen strekt tot aanbeveling. Droogtijden zijn afhankelijk van drogingscondities en aangebrachte laagdikte.

Elasticiteit 7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad Ca. 30 GU
Spuitgegevens
Airless Airmix
Druk
Ca. 10 MPa
(100 bar) druk
Ca. 9 MPa (90 bar) druk
Nozzle 0,011inch
0,011 inch ca. 1,5 bar luchtondersteuning
Attentie: niet hot-airless verspuiten!
N.B.:  de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven
waarden zijn een gemiddelde.
[03] Prestaties en eigenschappen

Als voor- en aflak op geveltimmerwerk buiten en binnen dat voldoet aan KVT 95 Kwaliteit van houten gevelelementen.


[04] Toepassing
Applicatie Airless en airmix spuiten
Verdunning Gebruiksklaar (eventueel max. 5% water)
Verwerkingstemperatuur/
R.V.

15 - 35°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 75%

Flash off
15 - 20°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid 
<70%

Droging (conform Quick Scan)

>23°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
<50%, luchtcirculatie >0,5 m/s

Reiniging apparatuur

Water

Theoretisch Bij 40 micrometer droge laagdikte : 9,5 m²/l
Bij 50 micrometer droge laagdikte : 7,5 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60-85% van het theoretisch rendement, wordt o.a. beïnvloed door aard van de ondergrond en de vorm van het te spuiten object (overspray).

Laagdikte

Als voorlak: minimaal 40 micrometer droog.
Als aflak: minimaal 50 micrometer droog.
Beiden op een grondlagensysteem met een droge laagdikte van minimaal 100 micrometer.

Systeemopbouw Zie Wijzonol Praktijkrichtlijn volgens BRL 0801.
Duurzaamheid Als aflak in compleet systeem (concept 3): ca. 6 jaar.
Kwaliteitseisen ondergrond
In de KVT 95 Kwaliteit van houten gevelelementen zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de houtkwaliteit, houtvochtgehalte, constructie / detaillering, verlijming van verbindingen e.d. waaraan de te behandelen (gevel)elementen moeten voldoen.

Droging en drogingscondities (conform BRL 0801)
Om de vloei en ontluchting na het spuiten positief te laten verlopen een zogenaamde flash-off tijd (= minimale luchtcirculatie en geen verhoogde temperatuur: 15-20°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochigheid < 70%) hanteren van ca. 20 minuten.
Voor de droogtijd toegepast als voorlak dient minimaal 48 uren te worden aangehouden bij een temperatuur boven 23°C en een relatieve vochtigheid van maximaal 50%.
Voor de droogtijd toegepast als aflak dient minimaal 72 uren te worden aangehouden bij een temperatuur boven 23°C en een relatieve vochtigheid van maximaal 50%.

Toepassing op bloedende houtsoorten
Bij toepassing op merbau, sapupira, e.d. kunnen de in water oplosbare inhoudsstoffen van deze houtsoorten door de verflagen zichtbaar worden. Verlenging van de droogtijd tussen de lagen vermindert het risico van doorbloeden.

[05] Verwerking
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking 10 en 22 liter
Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden (in onaangebroken verpakking)
[13] Artikelgegevens