Wijzonol Eco Sealer

Hoogwaardig, transparant, waterverdunbaar afdichtingsmiddel voor het afdichten van kops hout en randen van plaatmateriaal e.d. op basis van acrylaatdispersie.

- Snelle droging
- Goede afdichting
- Hoge elasticiteit
- Universeel overschilderbaar
[01] Producttypering
Kleuren Transparant
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Acrylaatdispersie
Dichtheid bij 20°C Ca. 1,04 kg/dm³ 
Viscositeit bij 20°C Ca. 113 K.U.
Vaste bestanddelen Ca. 38 volume % 
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.

Stofdroog na 30 minuten; aanbrengen tweede laag na ca. 2 uur; doordroogtijd minimaal 48 uur; overschilderbaar na ca. 2 uur temperatuur tijdens doordroging minimaal 15cC en R.V. max. 75%

Glansgraad Ca. 70 G.U.

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de
kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen
Het in 2 lagen afdichten van kops hout, randen van plaatmateriaal e.d. van geveltimmerwerk dat
moet voldoen aan de BRL 0801.
[04] Toepassing

Applicatie

Kwasten, rollen, ariless en airmix spuiten

Spuitgegevens

Airless spray Airmix
Druk
ca. 10 MPa (100 bar)
ca. 9 MPa (90bar) druk
Nozzle 0,011 - 0,013 inch
0,011 - 0,013 inch
ca. 1,5 bar luchtondersteuning
Attentie: niet hot-airless verspuiten

Verdunning

Gebruiksklaar
Verwerkingstemperatuur/
R.V.

15 - 35°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 75% (e.e.a. volgens SKH-Quick Scan condities)

Reiniging gereedschap/ Apparatuur

Water 

Verbruik
Per laag ca. 200 - 300 g/m (nat),
totaal verbruik bij 2 lagen minimaal 475 g/m (nat)
[05] Verwerking
[06] Onderhoud
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw

2 lagen sealer aanbrengen op een droge, schone, stof- en vetvrije ondergrond

[12] Systeemopbouw
Verpakking 2,5 en 10 liter
Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

Binnen 12 maanden na het op deze verpakking vermelde chargenr. (cijfers 1 en 2 = jaar, cijfers 3 en 4 = week). Uitgaande van een onaangebroken verpakking.

[13] Artikelgegevens