Wijzonol Eco Primer S

Hoogwaardige, waterverdunbare, sneldrogende industriŽle grondlaag voor hout e.d., buiten en binnen, op basis van alkyd-emulsie.


- Snelle droging
- Waterverdunbaar
- Zeer goede vulling en dekking
- Hoog laagdiktebereik
- Universeel overschilderbaar
- Lage zijdeglans
- Toepasbaar conform BRL 0801 en 0814
- KOMO certificaatnr: 32983
[01] Producttypering
Kleuren Kleuren op aanvraag
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel
Speciaal gemodificeerde alkyd-emulsie
Pigment
Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,3 kg/dm³ 
Viscositeit bij 20°C
Ca. 100 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 40 volume % 
Droogtijden

Procesparameters volgens BRL 0814

Elasticiteit
7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad
Lage zijdeglans, ca. 10 G.U. (60°)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

 

[03] Prestaties en eigenschappen
Grondlaag op geveltimmerwerk buiten en binnen dat voldoet aan BRL 0801 en 0814.
[04] Toepassing
Applicatie Airless en airmix spuiten
Spuitgegevens
Airless Airmix
Druk ca. 10 MPa (100 bar) druk ca. 9 MPa (90 bar) druk
Nozzle 0,013 inch
0,013 inch
(ca. 1 bar luchtondersteuning)
Attentie: niet hot-airless verspuiten!
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met water

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Zie procesparameters

Reiniging gereedschap/ Apparatuur

Water 

Theoretisch rendement Bij 100 micrometer droge laagdikte: 4,0 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60-85% van het theoretisch rendement, wordt o.a. beÔnvloed door aard van de ondergrond en de vorm van het te spuiten object (overspray)

Laagdikte

Minimaal 100 micrometer droog, in twee lagen aangebracht, zodat wordt voldaan aan BRL 0814 (filmvormende coatings voor toepassing op hout)

Droging en drogingscondities

Om de vloei en ontluchting na het spuiten positief te laten verlopen een zogenaamde flash-off tijd (= minimale luchtcirculatie en geen verhoogde temperatuur) hanteren van ca. 20 minuten.
Zie ook de procesparameters.

Opslag en afmontage

Extra aandacht besteden aan de opslag, het stapelen en de afmontage van het geveltimmerwerk. Om beschadigingen van de verflagen te voorkomen geschikte afstandblokjes of -folie toepassen. Verticaal opslaan van de gevelelementen strekt tot aanbeveling.

Kwaliteitseisen ondergrond:
In de KVT Kwaliteit van houten gevelelementen zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de houtkwaliteit, houtvochtgehalte, constructie / detaillering, verlijming van verbindingen e.d. waaraan de te behandelen (gevel)elementen moeten voldoen.

Wijzonol Eco Primer S voldoet aan de eisen zoals deze zijn gesteld in BRL 0814 en is toegelaten binnen de SKH Certificatieregeling Houten Gevelelementen.

Wijzonol ECO Primer S is in combinatie met Wijzonol ECO Flowcoat als grond- & voorlaksysteem gecertificeerd volgens BRL 0801 (KOMO attest met productcertificaat voor houten gevelelementen, KOMO certificaatnr: 32983).

Toepassing op poreuze houtsoorten: op poreuze houtsoorten zoals Western Red Cedar, Redwood, e.d. het product met ca. 20% water verdunnen. Op deze houtsoorten maximaal 40 micrometer droge laagdikte aanbrengen.

Toepassing op bloedende houtsoorten: Bij toepassing op merbau e.d. kunnen de in water oplosbare inhoudsstoffen van deze houtsoorten door de verflagen zichtbaar worden. Verlenging van de droogtijd tussen de lagen vermindert het risico van doorbloeden.

[05] Verwerking
Overstaantijd Ca. 6 maanden, bij minimaal 100 micrometer droge laagdikte
 
[06] Onderhoud
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw Zie BRL 0814.

[12] Systeemopbouw
Verpakking
22, 60 en 170 liter
Opslag
Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn

Binnen 12 maanden na het op deze verpakking vermelde chargenr. (cijfers 1 en 2 = jaar, cijfers 3 en 4 = week). Uitgaande van een onaangebroken verpakking.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
[13] Artikelgegevens