Wijzonol DW topcoat

Halfglanzende dekverf op basis van gemodificeerde alkydhars.

- Gemakkelijk verwerkbaar
- Hoge dekking
- Goede (door)droging bij lage temperaturen
- Goede buitenduurzaamheid
[01] Producttypering
Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol ALK kleurmengsysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Gemodificeerde alkydhars
Pigment Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen 
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,15 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 85 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 48 volume % 
Droogtijd bij 5°C
en 90% R.V.
Stofdroog na 2 - 3 uur; overschilderbaar na ca. 24 uur
Elasticiteit
6 mm Erichsen doordieping
Glansgraad
Halfglans; ca. 70 G.U. (60°)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen

Als dekverf voor geveltimmerwerk, hout, plaatmateriaal e.d., zowel voor nieuwbouw als onderhoudsschilderwerk. Specifiek geschikt voor (afgeschermd) buitenschilderwerk in de winterperiode. Ook toepasbaar op voorbehandeld metaal.


[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller, luchtspuit
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning AL

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 0°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 90%; attentie voor dauwpunt (condensvorming)

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Terpentine

Theoretisch rendement Bij 35 micrometer droge laagdikte: 13,7 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

Minimaal 35 micrometer droog

[05] Verwerking
Onderhoudstermijn 4 - 5 jaar 
[06] Onderhoud
Vlampunt 42°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw Zie schema
[12] Systeemopbouw
Verpakking

1 en 2,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden 

[13] Artikelgegevens