Wijzonol DW Solid

Minder milieubelastende, glanzende dekverf voor buiten op basis van gemodificeerde alkydhars.

- Hoog vaste stofgehalte en droge laagdikte
- Goede verwerking, vloei en dekkracht
- Goede (door)droging, ook bij lage temperatuur
- Goede buitenduurzaamheid
[01] Producttypering
Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol ALK kleurmengsysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Gemodificeerde alkydhars
Pigment Hoogwaardige licht-echte pigmenten
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,1 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 95 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 72 gewichts % (ca. 60 volume %)
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na 2,5 - 3 uur; overschilderbaar na minimaal 16 -  24 uur
bij 5 - 10°C/90% R.V. Stofdroog na 3-4 uur; overschilderbaar na minimaal 24 uur
Elasticiteit
6 mm Erichsen doordieping
Glansgraad
Hoogglans; ca. 80 G.U. (60°)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen

Op volgens voorschrift voorbehandeld hout, plaatmateriaal en metaal, buiten.
Als afwerklaag in Wijzonol minder milieubelastende systemen, ook bij (afgeschermd) buitenschilderwerk in de winterperiode. Zeer goed toepasbaar op bestaand traditioneel schilderwerk.


[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol Kwastverdunning AL

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 3°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 90%; attentie voor dauwpunt (condensvorming)

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Terpentine

Theoretisch rendement Bij 45 micrometer droge laagdikte: 13,3 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

40-50 micrometer droog = 70-80 micrometer natte laagdikte; controle natte laagdikte is aan te bevelen.

[05] Verwerking
Onderhoudstermijn Ca. 5 jaar 
[06] Onderhoud
Vlampunt 41°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw Zie schema
[12] Systeemopbouw
Verpakking

1 en 2,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden 

[13] Artikelgegevens