Wijzonol DW Hoogglanslak

Hoogglanzende aflak voor buiten op basis van gemodificeerde alkydhars

- Gemakkelijk verwerkbaar
- Hoge dekking
- Goede (door)droging bij lage temperaturen
- Goede buitenduurzaamheid
[01] Producttypering
Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol ALK kleurmengsysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Gemodificeerde alkydhars
Pigment Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,15 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 90 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 50 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 1,5 - 2 uur; kleefvrij na ca. 3,5 uur; overschilderbaar na ca. 24 uur
Droogtijd bij 5°C
en 90% R.V.

Stofdroog na ca. 2 uur; kleefvrij na ca. 5 uur; overschilderbaar na ca.  24 uur

 

De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden en de toegepaste kleur. Voor donkere kleuren gelden bij lage temperaturen langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.

Elasticiteit
6 mm Erichsen doordieping
Glansgraad
Hoogglans; ca. 85 G.U. (60°)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen

Als voor- en aflak in Wijzonol DW systemen op voorbehandeld hout, plaatmateriaal, metaal e.d. zowel voor nieuwbouw als onderhoudsschilderwerk. Specifiek geschikt voor (afgeschermd) buitenschilderwerk in de winterperiode


[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller, luchtspuit
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning AL

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 0°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 90%; attentie voor dauwpunt (condensvorming)

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Terpentine

Theoretisch rendement Bij 30 micrometer droge laagdikte: 16,6 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

Minimaal 30 micrometer droog

[05] Verwerking
Onderhoudstermijn Ca. 5 jaar 
[06] Onderhoud
Vlampunt 42°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw Zie schema
[12] Systeemopbouw
Verpakking

1 en 2,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden 

[13] Artikelgegevens