Wijzonol DW Grondlak

Grondlak op basis van gemodificeerde alkydhars voor buiten.

- Uitstekende vulling en goed schuurbaar
- Goede (door) droging bij lage temperaturen
- Hoog vaste stofgehalte en droge laagdikte
[01] Producttypering
Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol ALK kleurmengsysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Gemodificeerde alkydhars
Pigment Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,40 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 105 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 55 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 1,5 uur; overschilderbaar na ca. 16 uur
Elasticiteit
5 mm Erichsen doordieping
Glansgraad
Zijdeglans; ca. 25 G.U. (60°)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen

Als (over)grondlak in Wijzonol DW-systemen op hout, plaatmateriaal e.d., zowel onbehandeld als op bestaand traditioneel schilderwerk. Specifiek geschikt voor (afgeschermd) buitenschilderwerk in de winterperiode.


[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller,
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning AL

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 0°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 90%; attentie voor dauwpunt (condensvorming)

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Terpentine

Theoretisch rendement Bij 40 micrometer droge laagdikte: 13,8 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

40 micrometer droog

[05] Verwerking
Onderhoudstermijn N.v.t. 
[06] Onderhoud
Vlampunt 40°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw Zie schema
[12] Systeemopbouw
Verpakking

1 en 2,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden 

[13] Artikelgegevens