Wijzonol Dekkend Eco IT Flowcoat

Oplosmiddelvrije, universele, sneldrogende grondlaag voor hout e.d.
op basis van alkyd-emulsie


- Oplosmiddelvrij/watergedragen
- Universeel overschilderbaar
- Snelle droging
- Hoge indringing
- Voldoet aan BRL 0801
[01] Producttypering
Kleuren (Lichte) kleuren, op aanvraag
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel
Oplosmiddelvrije alkydhars-emulsie
Pigment
Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,3 kg/dm³ 
Viscositeit bij 20°C
Ca. 60 sec. DIN Cup 4 (afleveringsviscositeit)
Vaste bestanddelen
Ca. 42 volume % 
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.
Stofdroog na 0,5 uur; tweede laag aan te brengen na ca. 4 uur .
E.e.a. is afhankelijk van omgevingscondities zoals luchtcirculatie e.d.
De droogtijd van de verf wordt beïnvloed door wijziging van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en luchtstroom (min. 0.2 m/sec). Na het aanbrengen van de verf moet ca. 15 minuten, de zgn. flash-off periode, hoge temperatuur en sterke luchtstroming voorkomen worden. Dit i.v.m. een goede vloei van de verf.
Elasticiteit
5 mm Erichsen doordieping
Glansgraad
Mat

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de
kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

 

[03] Prestaties en eigenschappen
Als eerste grondlaag op geveltimmerwerk dat voldoet aan de KVT 95 Kwaliteit van houten
gevelelementen.
[04] Toepassing
Applicatie D.m.v. flowcoat-installatie
Verdunning Water, verdunnen tot verwerkingsviscositeit (ca. 20%)
Verwerkingstemperatuur/
R.V.

15 - 35°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 75% (e.e.a. volgens SKH-Quick Scan condities)

Reiniging gereedschap/ Apparatuur

Water 

Theoretisch rendement Bij 20 micrometer droge laagdikte: 17,5 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60-85% van het theoretisch rendement

Laagdikte
Ca. 20 micrometer droog (als onderdeel van totale laagdikte van grondlagen 80 micrometer droge laagdikte)
 
Kwaliteitseisen ondergrond
In de KVT 95 Kwaliteit van houten gevelelementen en BRL 0801 Houten Gevelelementen zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot houtkwaliteit, houtvochtgehalte, constructie / detaillering, verlijming van verbindingen e.d.
 
Wijzonol Dekkend ECO IT Flowcoat is in combinatie met Wijzonol ECO Primer S als grondverfsysteem toegelaten binnen de SKH-certificatieregeling Houten Gevelelementen.
 
Droogtijd
De droogtijd van de verf wordt beïnvloed door wijziging van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en luchtstroom (min. 0.2 m/sec). Na het aanbrengen van de verf moet ca. 15 minuten, de zgn. flash-off periode, hoge temperatuur en sterke luchtstroming voorkomen worden. Dit i.v.m. een goede vloei van de verf.
 
Toepassing op bloedende houtsoorten
Bij toepassing op merbau e.d. kunnen de in water oplosbare inhoudsstoffen van deze houtsoorten door de verflagen zichtbaar worden. Verlenging van de droogtijd tussen de lagen vermindert het risico van doorbloeden.
 
Opslag en transport van gevelelementen
Voor opslag en transport van met verf behandelde gevelelementen, bij de timmerfabriek en op de bouwplaats, de richtlijnen van de SKH-Quick Scan en/of de KVT 95 aanhouden.

Wanneer de gevelelementen in de timmerfabriek met een volledig verfsysteem zijn behandeld, extra zorg besteden aan het voorkomen van beschadigingen door opslag (in de fabriek) transport naar en opslag en montage op de bouwplaats. Eventuele beschadigingen zorgvuldig en met de juiste producten en laagdikte herstellen.
[05] Verwerking
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw eerste grondlaag, waarna (overspuiten met) Wijzonol ECO Primer S
[12] Systeemopbouw
Verpakking
170 liter
Opslag
Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn
Binnen 6 weken na op de verpakking vermelde productiedatum verwerken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[13] Artikelgegevens