Wijzonol Dekkend

Vochtregulerende, halfglanzende verf op basis van alkydhars (C.O.T. nr. 15.08).


- Gemakkelijk verwerkbaar 
- Goede vochtregulering
- Hoge elasticiteit
- Goede buitenduurzaamheid
[01] Producttypering
Kleuren
2,5 liter: standaardkleuren
0,5, 1 en 2,5 liter: via het Wijzonol ALK kleurmengsysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Alkydhars-oliecompositie 
Pigment Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,1 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 90 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 52 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 5 uur; overschilderbaar na ca. 16 uur
Elasticiteit
7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad
Halfglans; ca. 60 G.U. (60°)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen
Op geveltimmerwerk; o.a. als 1-pot-systeem, voor zowel nieuwbouw als onderhoudswerk.
Ook op bestaand traditioneel schilderwerk (na reinigen en schuren).

[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller, luchtspuit
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning AL

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Terpentine

Theoretisch rendement Bij 30 micrometer droge laagdikte: 17,3 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

Minimaal 30 micrometer droog

[05] Verwerking
Onderhoudstermijn 4 - 5 jaar
[06] Onderhoud
Vlampunt 40°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw Zie schema
[12] Systeemopbouw
Verpakking
1 en 2,5 liter: via het Wijzonol ALK kleurmengsysteem

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden 

[13] Artikelgegevens