Wijzonol Afdichtingskit 1K

Plasto-elastische één component voegkit op basis van acrylaatdispersie.

- Zeer goed verwerkbaar
- Goede hechting op vele materialen
- Blijvend plasto-elastisch
- Overschilderbaar met alkydhars- of acrylaatverf
[01] Producttypering
Kleuren Wit
[02] Vormgeving en afmetingen
Dichtheid bij 20°C
1,6 kg/dm³
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Huidvorming (oppervlaktedroog) na ca. 20 min.; slagregenvast na 1 uur; volledige doordroging na enkele dagen, afhankelijk van temperatuur, voegdikte en poreusheid van het oppervlak
Krimp
Ca. 15%
Toelaatbare vervorming
Max. 15%

[03] Prestaties en eigenschappen

Voor het afdichten van beperkt werkende voegen en scheuren in beton, pleisterwerk e.d. Ook voor naden in timmerwerk en tussen hout- en muurwerk, bijv. kozijnen en aftimmeringen, binnen en buiten.


[04] Toepassing
Applicatie Hand- of pneumatisch kitpistool
Temperatuurbestandheid -20 tot + 80°C
Verwerkingstemperatuur/
R.V.

5 - 30°C omgevings- en ondergrondtemp., niet gebruiken bij regenachtig weer of kans op vorst

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Water, voor dóórdroging

Voegafmetingen
Breedte Min. 5 mm (max. 20 mm)
Diepte Min. 5 mm
Aanbevolen wordt voegbreedte = voegdiepte
Voorbehandeling ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vast en vetvrij zijn. Poreuze ondergronden (beton, pleisterwerk) zonodig voorstrijken. Naden in timmerwerk vooraf gronden met alkydhars- of acrylaatverf.

Verwerkingsmethode

Voegen en scheuren afdichten met behulp van kitpistool en direct glad en strak afwerken met (zeep)water. Overtollig materiaal verwijderen.

Overschilderbaar

Na min. 1 dag en max. 7 dagen overschilderbaar met alkydhars- of acrylaatverf

[05] Verwerking
Vlampunt N.v.t.
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

Koker 310 ml 

Opslag

Droog, koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

Maximaal 12 maanden (zie verpakking)

[13] Artikelgegevens