Wijzonol Additief PU/MP

Een mengsel van organische oplosmiddelen, gebaseerd op aromaten met een hoge verdampingssnelheid.


- Vlampunt > 21°C 
- Brandbaar
- Bevat geen glucolderivaten
- Relatief hoge verdampingssnelheid
- Zeer goede verdraagzaamheid
- Hoog oplossend vermogen
- Is niet OH-functioneel
- Werkt als katalysator in polyurethaanproducten
[01] Producttypering
Uiterlijk Heldere, blanke vloeistof
Houdbaarheid

In goed gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, minimaal 12 maanden

Dichtheid bij 20°C
0,86 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 10 sec. Din Cup 4
Etikettering
Zie verpakking
Voorzorgsmaatregelen

Tijdens verwerking en droging zorgen voor voldoende ventilatie. Vermijd huidcontact door gebruik te maken van de geëigende beschermmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril, geschikt schoeisel, voorschoten, beschermende crèmes e.d. Niet verwerken bij open vuur. Zie tevens de aanwijzingen op de verpakking.

[03] Prestaties en eigenschappen

Voor het, volgens voorschrift, instellen van de juiste verwerkingsviscositeit en doorhardingstijd bij lage temperaturen van Wijzodur Vloercoating MP en MP/AS anti-slip, bij kwast- of rolborstelverwerking.


[04] Toepassing
Verwerkingsgegevens
Kwasten/rollen
De hoeveelheid Wijzonol Additief PU/MP die maximaal aan de Wijzodur Vloercoating MP en MP/AS mag worden toegevoegd is voor de 5 kg verpakking gemengd product:
0 - 1°C 3 flacons 
1 - 5°C 2 flacons 
5 - 10°C 1 flacon
De genoemde temperaturen zijn ondergrond temperaturen.
Bij temperaturen >10*C dient Wijzodur Vloercoating MP en MP/AS onverdund te worden toegepast.
Behandeling en systeemkeuze dient afgestemd te zijn op de technische mogelijkheden en de gestelde eisen. Voor een optimaal resultaat is een gedegen inspectie en technisch advies noodzakelijk.
[05] Verwerking
Vlampunt (DIN 53213) >21°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

0,1 kg

[13] Artikelgegevens