Wijzonol Acryl Glanslak

Waterverdunbare, glanslak op basis van acrylaatdispersie voor buiten.


- Snelle droging
- Hoge elasticiteit en vochtregulatie
- Goede duurzaamheid
- Goed glansbehoud
- Minder milieubelastend
[01] Producttypering
Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol AQ kleurmengsysteem
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Acrylaatdispersie
Pigment Hoogwaardige licht-echte pigmenten
Dichtheid bij 20°C Ca. 1,2 kg/dm³ 
Viscositeit bij 20°C Ca. 100 K.U.
Vaste bestanddelen Ca. 40 volume % 
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.
Stofdroog na 0,5 - 1 uur; overschilderbaar na ca. 4 uur
Elasticiteit 7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad Glans; ca. 65 G.U. (60°)
N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de
kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.
[03] Prestaties en eigenschappen
Op volgens voorschrift voorbehandeld hout, beton, metaal, pleisterwerk, pvc, hout- en steenachtig
plaatmateriaal, buiten. Zeer goed toepasbaar op bestaand schilderwerk (na goed reinigen en mat schuren).
[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller, luchtspuit
Gereedschap Langharige kwast (orel-mix of varkenshaar); (lak)viltroller o.d.
Verdunning Gebruiksklaar (eventueel max. 5% water)
Verwerkingstemperatuur/
R.V.

10 - 30°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85% 

Reiniging gereedschap/ Apparatuur

Water 

Theoretisch rendement Bij 35 micrometer droge laagdikte: 11,4 mē/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60-85% van het theoretisch rendement

Laagdikte Minimaal 35 micrometer droog = 85 micrometer natte laagdikte
[05] Verwerking
Onderhoudstermijn 5 - 6 jaar
[06] Onderhoud
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw Zie schema
[12] Systeemopbouw
Verpakking 1 en 2,5 liter
Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden
[13] Artikelgegevens