Wijzodur Bodycoat

Twee componenten matte high build coating op basis van polyurethaan.

- Hoog laagdiktebereik
- Slag- en stootvast
- Hoge buitenduurzaamheid
- Goede U.V. bestendigheid/niet vergelend
[01] Producttypering
Kleuren Wit en RAL kleuren, overige kleuren op aanvraag
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Twee componenten polyurethaan
Pigment Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,35 kg/dm³ (gemengd product) 
Vaste bestanddelen
Ca. 60 volume % (= 75 gew.%)
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 3 uur; overschilderbaar na 16 tot maximaal 48 uur
Glansgraad
Mat; 5-10 G.U. (60°)

[03] Prestaties en eigenschappen

Als tussen- en eindlaag in twee componenten systemen op metaal, beton en overige steenachtige ondergronden (niet onder Wijzodur Anti-Graffiti Dekkend).


[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller luchtspuit en airless spray
Spuitgegevens
Luchtspuit Airless spray
Druk 0,3-0,4 MPa (3-4 bar) 14-16 MPa (140-160 bar)
Opening 1,5-2,0 mm 0,018-0,021 inch (0,46-0,53 mm)
Verdunning 5-10% Spuitverd. PU 0-5% Spuitverdunning PU
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning PU

Verwerkingstemperatuur/
R.V.
5 - 25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning PU

Theoretisch rendement
Bij 100 micrometer droge laagdikte: 6,0 m²/ (4,4 m²/kg)/
ca. 225 g/m²l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

100 - 200 micrometer droog (=170 - 340 micrometer nat)

Mengverhouding 90 gewichtsdelen component A en 10 gewichtsdelen component B
Mengwijze A en B component mechanisch mengen
Potlife bij 20°C Voor 5 kg ca. 4 uur
Hittevastheid Bij droge belasting maximaal 120°C
[05] Verwerking
Vlampunt Component A>23°C, component B>27°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw Zie schema's
[12] Systeemopbouw
Verpakking

5 kg

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

6 maanden

[13] Artikelgegevens