Wijzodur Anti-Graffiti dekkend (halfglans/glans)

Twee componenten anti-graffiti dekverf op basis van polyurethaan.

- Kleurecht permanent systeem
- Vele malen te reinigen
- Slijt-, kras- en stootvast
[01] Producttypering
Kleuren RAL kleuren, overige kleuren op aanvraag 
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Twee componenten gemodificeerde polyurethaan
Pigment Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,10 kg/dm³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen
Ca. 47 volume % (=53 gew.%)
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na 2 uur; overschilderbaar na 16 tot max. 48 uur; volledig chemisch belastbaar na ca. 1 week
Glansgraad
Halfglans 50-60 G.U.; glans 70-80 G.U. (60°)

[03] Prestaties en eigenschappen

Als toplagen in Wijzodur Anti-Graffiti systemen op beton, metaal e.d. Voor het verwijderen van verontreiniging Wijzonol Graffiti Cleaner toepassen.


[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller, luchtspuit en airless spray
Spuitgegevens
Luchtspuit Airless Spray
Druk 0,3-0,4 Mpa (3-4 bar) 12-15 Mpa (120-150 bar)
Opening 1-1,5 mm 0,013 inch (0,33 mm)
Verdunning 5-10% Spuitverd. PU 0-5% Spuitverdunning PU
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning PU

Verwerkingstemperatuur/
R.V.
5 - 25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Wijzonol Kwast- en Spuitverdunning PU

Theoretisch rendement
Bij 50 micrometer droge laagdikte: 9,4 m²/kg (=10,3 m²/l) /
110 g/m² 
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

50 micrometer droog (= ca. 110 micrometer nat) 

Mengverhouding

70 gewichtsdelen component A en 30 gewichtsdelen component B

Mengwijze A en B component mechanisch mengen
Potlife bij 20°C Voor 5 kg ca. 3 uur
[05] Verwerking
Vlampunt Component A>27°C, component B>27°C 
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw
Zie schema
[12] Systeemopbouw
Verpakking

5 kg

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

6 maanden 

[13] Artikelgegevens