Wijzocryl

Watervaste, ademende, waterverdunbare muurverf op basis van acrylaat-dispersie voor binnen en beschut buitenwerk.


- Uitstekende verwerking
- Onverzeepbaar
- Goed wasbaar
[01] Producttypering
Kleuren Wit
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Acrylaat-copolymeer
Pigment Titaanwit en/of hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,4 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
Ca. 120 K.U.
Vaste bestanddelen
Ca. 35 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na ca. 1 uur; overschilderbaar na 5 uur
Glansgraad
Mat
Schrobvastheid Klasse 2, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand)

[03] Prestaties en eigenschappen

Op beton, metsel- en pleisterwerk, hout en steenachtig plaatmateriaal binnen en beschut buitenwerk, zoals de onderzijde van balkons en galerijen.


[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller, (airless-)spuit
Spuitgegevens
Luchtspuit Airless spray
Druk 0,2-0,4 MPa (2-4 bar) 11-13 MPa (110-130 bar)
Opening 1,8-2,2 mm 0,018-0,021 inch (0,46-0,53 mm)
Verdunning Ca. 10% water Ca. 5% water
Verdunning Water
Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 10°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

Water

Praktisch rendement

6 - 8 m²/l gerold, afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen

Ondergrondconditie

Onbehandelde ondergronden: Deze moeten winddroog, vast, schoon, stof-, vet- en cementhuid vrij zijn.
Behandelde ondergronden: Deze moeten vast, schoon, stof- en vetvrij zijn.
Opmerking:
Cementgebonden ondergronden moeten ca.
28 dagen oud zijn. Zuigende, poreuze ondergronden (plaatselijk) voorstrijken met Wijzo Hecht-/Muurgrond

[05] Verwerking
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

10 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden 

[13] Artikelgegevens