Wijzo Multicoat

Fysisch drogende thixotrope één-komponent grond- en dekverf.

- Reversibel
- Thermoplastisch
- Goede buitenduurzaamheid
- Verwerkbaar vanaf 0°C
- Verkrijgbaar in alle kleuren 
[01] Producttypering
Kleuren

Alle kleuren via het Wijzonol ALK kleurmengsysteem. Sommige kleuren kunnen door inwerking van U.V.-licht in helderheid teruglopen.

[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Gemodificeerde rubber co-polymeer
Pigment Hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,2 kg/dm³
Vaste bestanddelen
Ca. 35 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Bij 40 micrometer stofdroog na ca. 2 uur; overschilderbaar na ca.
16 uur
Glansgraad
Zijdeglans (25 - 35 G.U.)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

[03] Prestaties en eigenschappen

Als grond-, tussen- en eindlaag op nieuw verzinkte ondergronden, non ferro metalen, op staal en kunststof en renovatiesysteem van andere reversibele coatingsystemen zoals bijv. chloorrubber en vinyl.


[04] Toepassing
Applicatie Kwast en roller
Verdunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met Wijzonol
Kwastverdunning AR

Verwerkingstemperatuur/
R.V.
0-35°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Reiniging gereedschap

Wijzonol Kwastverdunning AR

Theoretisch rendement Bij 40 micrometer droge laagdikte: 6,3 m²/l
Praktisch rendement

Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement

Laagdikte

Ca. 40 micrometer droog

[05] Verwerking
Vlampunt 25°C
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw

Twee of drie lagen Wijzo Multicoat, elk 40 micrometer droge laagdikte,
e.e.a. afhankelijk van de ondergrond.

Hittevastheid Bij droge belasting maximaal 60°C
[12] Systeemopbouw
Verpakking

2,5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden 

[13] Artikelgegevens