Wijzo Hechtgrond

Watergedragen, blank voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie.

- Vermindert zuiging van de ondergrond
- Verbetert de hechting
- Snelle droging
- Waterdampdoorlatend
[01] Producttypering
Kleuren Blank (in verpakking melkachtig wit)
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Acrylaat copolymeer
Dichtheid bij 20°C
1,0 kg/dm³
Viscositeit bij 20°C
75 K.U.
Vaste bestanddelen
19 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.
Stofdroog na ca.1 uur; overschilderbaar na ca. 4 uur
Glansgraad
Mat (bij voldoende indringing)

[03] Prestaties en eigenschappen

Als voorstrijkmiddel op zuigende en poreuze steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk, plaatmateriaal e.d. buiten en binnen. Als ondergrond voor acrylaatdispersie muurverven. Kan ook gemengd met Wijzonol acrylaatdispersie muurverven toegepast worden.


[04] Toepassing
Applicatie
Kwast, roller
Zorg voor goede indringing in de ondergrond en voorkom glanzende laagvorming aan het oppervlak!
Verdunning Gebruiksklaar; schudden voor gebruik

Reiniging gereedschap

Water

Verwerkingstemperatuur/
R.V.

Minimaal 10°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%

Praktisch rendement 3-5 m²/l afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond; zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen.
Ondergrondconditie
De ondergrond moet winddroog, vast, schoon, stof-, vet- en cementhuidvrij zijn.
Opmerking: cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn. 
[05] Verwerking
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Systeemopbouw

Zie productinformatie: Wijzo-muurverven op basis van acrylaat-dispersie

[12] Systeemopbouw
Verpakking

5 liter

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden

[13] Artikelgegevens