Wijzo Chipssealer blank

Oplosmiddelvrije, blanke, twee componenten epoxysealer voor het Wijzo vloerchips-systeem

- Oplosmiddelvrij
- Slag-, stoot- en slijtvast
- Goed verwerkbaar
- Geringe vergeling
[01] Producttypering
Kleuren Blank (glanzend)
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Twee componenten gemodificeerde epoxy
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,10 kg/dm³ (gemengd product)
Vaste bestanddelen
100 volume %
Droogtijd bij 20°C
en 65% R.V.

Overschilderbaar na ca. 16 uur; stofdroog na ca. 6 uur

[03] Prestaties en eigenschappen

Als blanke verzegeling van een decoratieve chipsvloer.


[04] Toepassing
Applicatie Kwast, roller
Verwerkingstemperatuur/
R.V.
5 - 25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Reiniging gereedschap

Wijzonol Kwastverdunning EP

Mengverhouding 67Gewichtsdelen component A en 33 gewichtsdelen component B
Verbruik Ca. 300 g/m², afhankelijk van de structuur van de ondergrond
Verwerkingsmethode

Component B toevoegen aan component A en mechanisch mengen tot een homogeen mengsel, daarna overgieten in een andere bus en nogmaals mengen. Ter voorkoming van zachte, onverharde plekken. Nooit verdunnen!

Potlife bij 20°C  Voor 4 kg ca. 25 minuten
[05] Verwerking
Vlampunt Component A > 65°C en component B > 65°C 
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

4 kg

Opslag

Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

12 maanden

[13] Artikelgegevens