Wijzo Chipsmelange

Kleurvlokken (chips) op basis van kunststofdispersie

- Gemakkelijk verspuitbaar
- Decoratief, veelkleurig en kleurecht
[01] Producttypering
Kleuren Kleurmelanges op aanvraag
Structuur/effect Schubvormig, meerkleurig
[02] Vormgeving en afmetingen
Bindmiddel Pvac/copolymeer
Pigment Hoogwaardige pigmenten 
Dichtheid bij 20°C
Ca. 1,8 kg/dm³
Vaste bestanddelen
100 Volume %

[03] Prestaties en eigenschappen

Als decoratieve kleurvlokken in het Wijzo Chipsvloersysteem voor naadloze afwerking van vloeren in magazijnen, showrooms, kantoren, kantines, scholen, e.d.


[04] Toepassing
Applicatie

Spuiten (sproeien) m.b.v. speciaal aangepaste lagedruk spuitapparatuur

Verwerkingstemperatuur/
R.V.
5 - 25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid
max. 85%

Reiniging gereedschap/ apparatuur

N.v.t. of doorblazen met lucht

Verbruik

Ca. 400 g/m², het juiste verbruik kan d.m.v. applicatie op een proefvlak vastgesteld worden

[05] Verwerking
Vlampunt Geen
Veiligheidsvoorschriften

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

[08] Milieu en gezondheid
Verpakking

5 kg

Opslag

Droog, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn

Onbeperkt

[13] Artikelgegevens